Verplicht certificaat

Om als vrijwilliger een bardienst te mogen uitvoeren is het verplicht om het Certificaat Verantwoord Alcohol Schenken te behalen.

Een groot aantal leden heeft dit certificaat reeds behaald, maar de meeste nieuwe leden nog niet.

Wij vragen je daarom om, wanneer je het certificaat nog niet hebt behaald dit te doen vóór je eerste bardienst. Ter geruststelling, het is niet moeilijk, je kunt het on-line doen en het is ook nog gratis.

Op de website van NOC/NSF (zie onderstaand voor de link) bij zowel de instructie als de test. Lees de instructie door en doe de test. Als je een fout maakt, geen probleem, je kunt net zo lang de test doen tot je geslaagd bent. Wanneer je geslaagd bent krijg je via de mail een certificaat toegestuurd.

Omdat er altijd een kopie van het certificaat in het clubhuis aanwezig moet zijn, moet je ook het mailadres en de naam van de barverantwoordelijke aangeven. Hieronder staat waar en welk mailadres je moet aangeven.

Nog even voor alle duidelijkheid, de bardiensten gelden alleen voor leden tussen de 18 en 65 jaar en wie al eerder het certificaat heeft behaald hoeft niet opnieuw de test te doen. Het eerder behaalde certificaat blijft geldig.