Overige informatie

Meer informatie omtrent het regelement, sleuteladressen en veiligheid van de bardiensten.

Reglement bardiensten

Het uitvoeren van de bardiensten zal scherp geregistreerd worden. Op basis van deze verplichte registratie zal bij het niet uitvoeren van een bardienst een boete van € 60,- worden opgelegd per niet gedraaide bardienst.

Als je geen bardienst kunt of wilt draaien is er de mogelijkheid om mee te helpen het clubhuis of het tennispark schoon te maken op de aangegeven data in het systeem.

 • Alle leden tussen 18 en 65 jaar zijn in principe verplicht 12 punten per seizoen te vervullen. Degenen die een bestuurlijke taak verrichten (commissie, bestuur etc.) zullen, hiervan worden vrijgesteld.
 • Je wordt als lid zelf geacht de bardienst naar je eigen agenda in te plannen.
 • Wanneer er voor het ophalen van je nieuwe tennispasje geen voorkeur wordt aangegeven zoals hierboven aangegeven, dan word je bij het afhalen van het nieuwe tennispasje gevraagd om data in te plannen.
 • Heb je lopende het seizoen nog geen data geselecteerd, dan kan je zonder overleg ingedeeld worden op bepaalde data. Kun je toch niet op een toegekende datum bardienst draaien, dan ben je zelf verantwoordelijk voor een vervanger (ruilen of een betaalde vervanger).
 • Een voorwaarde om bardienst te kunnen draaien is een korte cursus “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” (IVA) nodig en deze moet derhalve worden gevolgd. Hiermee is men geregistreerd als gekwalificeerd barvrijwilliger. Deze cursus zal in april worden gehouden in het clubhuis (1 avond).
 • Het afkopen van bardiensten (mits aangegeven vóór het afhalen van het nieuwe tennispasje) dient te worden geregeld via Edgar de Wit.
 • De minimumleeftijd voor het draaien van een bardienst is 18 jaar. Vanaf de leeftijd van 65 jaar is men vrijgesteld van het draaien van bardiensten.
 • Treedt iemand na het indelen van de bardiensten toe tot een commissie, en was die persoon daarvoor bardienstplichtig, dan moeten die bardiensten toch gedraaid worden. Meldt het daarom als je al afgesproken hebt om dit jaar in een commissie te stappen.
 • Ook 1e jaars leden zijn bardienstplichtig. Word je pas lid na het indelen van de bardiensten, dan kun je toch rekenen op een aantal inval-
  bardiensten.

Sleuteladressen

Voor aanvang van de bardienst moeten de sleutels van het clubhuis worden opgehaald. Na afloop moeten de sleutels weer op het zelfde adres worden teruggebracht.

Je kunt de sleutels op de volgende adressen ophalen:

 • Fam. Koch, Vuurkruidstraat 1, Nieuwpoort; 0184 60 22 22
 • Fam. Jerphanion, Nieuwpoortseweg 6, Nieuwpoort; 0184 60 24 90
 • Fam. de Vos, Molenlaan 42, Groot-Ammers; 0184 66 26 92
 • Fam. Hak, Standerdmolen 3, Groot-Ammers; 0184 66 93 24
 • Joke Snoek, Hennepstraat 2, Nieuwpoort; 0184 60 15 63
 • Fam. Ciocoiu, Valkenlaan 6, Groot-Ammers;‬

Afkopen van de bardiensten

De bardiensten kunnen worden afgekocht tegen betaling van € 30,- per dienst (volledig afkopen kost dus € 90,-).
Let op, dit kan alleen vòòr het afhalen van het nieuwe tennispasje voor het
nieuwe seizoen en je moet dit doorgeven aan de clubhuiscommissie. Bij
het afhalen van het tennispasje wordt geen afkoop geaccepteerd.

Veiligheid

Het zal niemand zijn ontgaan dat ons nieuwe park afgelegen ligt. Dat verhoogt bij eenieder het onveiligheidsgevoel bij het afsluiten van de bardienst en het clubhuis. Daarom is parkeerplek die het dichtst bij het clubhuis ligt gereserveerd voor de persoon die bardienst heeft. Hou deze plek dus vrij!