Update corona april

Op 22 april door Elise den Engelsman

Vanaf 28 april wordt de avondklok afgeschaft. Dan kan er tot 23.00 uur worden getennist. Op veler verzoek zal de speeltijd per reservering worden gewijzigd in 60 minuten. Wel blijft het verplicht om vooraf af te hangen.

Daarnaast is het niet toegestaan om 2 uur achtereen met dezelfde spelers te spelen waarbij 2 x 2 spelers een uur de baan reserveren! Als een baan niet door anderen is gereserveerd mag je natuurlijk altijd wat eerder komen of langer blijven, dat is wel toegestaan.