Rookvrij

Op 23 april door Elise den Engelsman

Tijdens de ALV is het nieuwe huishoudelijk regelement goedgekeurd. Daarin staat dat het niet is toegestaan te roken op ons complex, met uitzondering op de daartoe aangewezen plaatsen.

Bij het nieuw te bouwen baanhok komt een overdekte ruimte waar gerookt mag worden. Daarna is het niet meer toegestaan te roken op het terras en tussen baan 2 en 3.