Contributie

Op 9 mei door Elise den Engelsman

Nu er weer getennist mag worden zal ook de contributie worden geïnd (eind mei/begin juni). Hoewel er een aantal maanden niet getennist kan worden doen we een beroep op jullie solidariteit en incasseren we het volledige bedrag.

Omdat de voorjaarscompetitie en het Open Toernooi niet zijn doorgegaan en het clubhuis voorlopig nog gesloten moet blijven missen we een belangrijk deel van onze inkomsten. De contributie hebben we nodig om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Wie hierdoor in financiƫle problemen komt kan contact opnemen met onze penningmeester Mark Wildeboer en zo nodig een betalingsregeling treffen.